ریمپ ایسیو چیست؟


اکثر وسایل نقلیه مدرن شامل ECU (یا واحد کنترل موتور) است که به طور موثری یک رایانه کوچک است که کارکرد موتور را کنترل می کند. سازندگان خودرو از طریق...

ادامه مطلب

کاراکال تیونینگ اولین شرکت تخصصی ریمپ در ایران